Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÉ ZÁSADY

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU „SMLOUVA“

IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI. STORNO PODMÍNKY A NÁHRADA ZMEŠKANÝCH LEKCÍ

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VIII. REKLAMACE

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ