background

Přihláška

 • Kurzy individuální výuky

  Lektor se po celou výukovou hodinu věnuje jen vám a vašim potřebám. Je-li pro vás prioritou zvládnutí problematiky gramatických pravidel, plynulá konverzace či všechno dohromady. Nic není nemožné. Potřebujete jen oživit již dříve nabyté vědomosti nebo sechystáte složit jazykovou zkoušku? Studium jazyka vyžaduje dlouhodobou přípravu, a kdo je připraven, není zaskočen. Váš lektor vám proto bude vždy na blízku, protože ve dvou se to lépe táhne.

  Sami si vyberete místo, které bude pro vaši výuku nejpříjemnější. Vaše spokojenost má vždy přednost, proto může vaše výuka probíhat buď přímo v učebnách jazykové školy MIRAMARE, ve vaší kanceláři nebo v domácím prostředí.

  Kurz individuální výuky obsahuje 10 výukových lekcí (10x45 min. nebo 10x60 min.)

  Cena našich kurzů již od Kč 2990,-.

 • Firemní vzdělávání

  Jazyková škola MIRAMARE nabízí komplexní zajištění výuky cizích jazyků firmám a jejím zaměstnancům. Firemní výuka probíhá přímo v prostorách firmy, naši lektoři dojíždějí na pracoviště klienta zdarma. Na přání klienta však může být výuka realizována v jiném prostředí, například v učebnách jazykové školy MIRAMARE.

  Vzdělávat se mohou jednotlivci nebo celé skupiny zaměstnanců. Výuku vedeme systematicky dle nejmodernějších výukových postupů, dle profesního zaměření vašich zaměstnanců proto sestavíme nejvhodnější metodický plán výuky. Den a čas výuky přizpůsobíme zcela vašim potřebám, aby termín kurzu nejlépe vyhovoval procesům vaší společnosti.

  Firemní výuka probíhá pod vedením odborně kvalifikovaných a zkušených lektorů ve vámi preferované intenzitě. Obvykle výuka probíhá 1x týdně v bloku 60-90 min. Kurz firemní výuky může být realizován kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

 • AJ pro děti

  Jazyková škola MIRAMARE nabízí výuku angličtiny pro děti od 3-6 let v neformálním a známém prostředí vaší školky. V rámci kurzu se děti seznamují s novým jazykem formou pohybových aktivit, poslechových a výtvarných činností. Nabývají novou slovní zásobu, postupně dokážou porozumět základním konverzačním frázím. Naším cílem je prostě dětem ukázat, že učení nemusí být mučení a že angličtina může být docela zábavná.

  Výuka probíhá 1x týdně v bloku o délce 45 min. Součástí jednoho semestrálního kurzu je celkem 18 výukových hodin (18x45 min.).

  Kurz probíhá ve dvou termínech s počátkem v říjnu nebo v únoru daného školního roku.

  Všechny výukové materiály jsou součástí ceny kurzu.