background

Přihláška

 • Kurzy individuální výuky

  Lektor se po celou výukovou hodinu věnuje jen vám a vašim potřebám. Je-li pro vás prioritou zvládnutí problematiky gramatických pravidel, plynulá konverzace či všechno dohromady. Nic není nemožné. Potřebujete jen oživit již dříve nabyté vědomosti nebo sechystáte složit jazykovou zkoušku? Studium jazyka vyžaduje dlouhodobou přípravu, a kdo je připraven, není zaskočen. Váš lektor vám proto bude vždy na blízku, protože ve dvou se to lépe táhne.

  Sami si vyberete místo, které bude pro vaši výuku nejpříjemnější. Vaše spokojenost má vždy přednost, proto může vaše výuka probíhat buď přímo v učebnách jazykové školy MIRAMARE, ve vaší kanceláři nebo v domácím prostředí.

  Kurz individuální výuky obsahuje 10 výukových lekcí (10x45 min. nebo 10x60 min.)

  Cena našich kurzů již od Kč 2990,-.

 • Firemní vzdělávání

  Jazyková škola MIRAMARE nabízí komplexní zajištění výuky cizích jazyků firmám a jejím zaměstnancům. Firemní výuka probíhá přímo v prostorách firmy, naši lektoři dojíždějí na pracoviště klienta zdarma. Na přání klienta však může být výuka realizována v jiném prostředí, například v učebnách jazykové školy MIRAMARE.

  Vzdělávat se mohou jednotlivci nebo celé skupiny zaměstnanců. Výuku vedeme systematicky dle nejmodernějších výukových postupů, dle profesního zaměření vašich zaměstnanců proto sestavíme nejvhodnější metodický plán výuky. Den a čas výuky přizpůsobíme zcela vašim potřebám, aby termín kurzu nejlépe vyhovoval procesům vaší společnosti.

  Firemní výuka probíhá pod vedením odborně kvalifikovaných a zkušených lektorů ve vámi preferované intenzitě. Obvykle výuka probíhá 1x týdně v bloku 60-90 min. Kurz firemní výuky může být realizován kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

 • AJ pro děti

  Jazyková škola MIRAMARE nabízí výuku angličtiny pro děti od 3-6 let v neformálním a známém prostředí vaší školky. V rámci kurzu se děti seznamují s novým jazykem formou pohybových aktivit, poslechových a výtvarných činností. Nabývají novou slovní zásobu, postupně dokážou porozumět základním konverzačním frázím. Naším cílem je prostě dětem ukázat, že učení nemusí být mučení a že angličtina může být docela zábavná.

  Výuka probíhá 1x týdně v bloku o délce 45 min. Součástí jednoho semestrálního kurzu je celkem 18 výukových hodin (18x45 min.).

  Kurz probíhá ve dvou termínech s počátkem v říjnu nebo v únoru daného školního roku.

  Všechny výukové materiály jsou součástí ceny kurzu.

 • Pomaturitní studium

  Pomaturitní studium je chytrým řešením pro všechny, kteří se chtějí naučit konečně pořádně anglicky nebo pro čerstvé maturanty, kteří sice nebyli přijati k dalšímu studiu na vysoké škole, ale zároveň nechtějí promarnit svůj čas čekáním na další termín přijímacího řízení. Pomaturitní studium organizujeme na všech jazykových úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé studenty angličtiny, kteří se touto vysoce intenzivní formou studia chtějí posunout blíže ke svému profesnímu cíli.

  Všem absolventům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v akademickém roce 2016/2017 a nastupují ke studiu pomaturitního studia v akademickém roce 2017/2018, zůstává zachován statut studenta.

  Školné ve výši Kč 17.850,- je možno uhradit hotově nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu ČSOB: 273279764/0300.

  Školné je možno uhradit najednou nebo na 2-4 splátky dle podmínek Splátkové dohody, ato bez navýšení ceny kurzovného!

  Výuka v akademickém roce 2017/2018 začíná 1. září 2017 a končí 30. června 2018. Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, přičemž harmonogram školního roku se řídí Věstníkem MŠMT. Výuka probíhá od pondělí do pátku v ranních hodinách v bloku čtyř 45min. vyučovacích hodin denně.

 • Skupinové kurzy

  Výuka probíhá 1x týdně v bloku o délce 90 min. Součástí jednoho semestrálního kurzu je celkem 36 výukových hodin (18x90 min.)

  Výuka u nás probíhá pod vedením odborně kvalifikovaných, zkušených a přátelských lektorů, kteří při své práci postupují metodicky dle moderních výukových materiálů. Naší prioritou je individuální přístup ke všem našim studentům, efektivní a zábavná náplň jednotlivých lekcí a přátelské prostředí. Podávání dobré kávy a čaje je proto pro vás v našich učebnách samozřejmostí.