background

Pomaturitní studium

Image

Základní informace

Pomaturitní studium je chytrým řešením pro všechny, kteří se chtějí naučit konečně pořádně anglicky nebo pro čerstvé maturanty, kteří sice nebyli přijati k dalšímu studiu na vysoké škole, ale zároveň nechtějí promarnit svůj čas čekáním na další termín přijímacího řízení.

Všechny jazykové úrovně

Pomaturitní studium organizujeme na všech jazykových úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé studenty angličtiny, kteří se touto vysoce intenzivní formou studia chtějí posunout blíže ke svému profesnímu cíli.

Další jazyk zdarma

Všichni studenti pomaturitního studia u nás mohou nově studovat další jazyk ve skupinovém jazykovém kurzu dle vlastního výběru zcela zdarma.

Akreditace a obecné informace ke studiu

Jazyková škola MIRAMARE je držitelem akreditace MŠMT zápisem do seznamu vzdělávacích institucí, poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s §15 ods. 1 zákona č. 117/1995 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb.

Pomaturitní studium se řídí vyhláškou MŠMT č. 325/2008 Sb. Pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění se jednoletý kurz s celotýdenní denní výukou cizího jazyka tzv. pomaturitní studium považuje za studium na středních nebo vysokých školách.

Všem absolventům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v akademickém roce 2017/2018 a nastupují ke studiu pomaturitního studia v akademickém roce 2018/2019, zůstává zachován status studenta.

Status studenta

Status studenta přináší svému držiteli řadu výhod.

Zdravotní pojištění

hrazené státem

Zachování rodinných přídavků

daňových úlev a sociálních dávek

Studentské slevy

(doprava, kultura, ISIC atd.)

Kdo se může přihlásit

Pomaturitní studium je určeno všem bez ohledu na věk, kteří touto vysoce intenzivní formou výuky chtějí získat...

Hluboké znalosti

cizího jazyka

Lepší postavení

na trhu práce

Sebevědomí

v reálných situacích, kdy je potřeba „nedržet jazyk za zuby“

Status studenta

po dobu studia

Registrace

Registrace ke studiu začíná od počátku května a končí druhý týden v září. V individuálních případech je možné se ke studiu přihlásit i v pozdějších termínech.

Zapsání do seznamu přihlášených studentů

Uchazeč o studium je zapsán do seznamu přihlášených studentů na základě:
• vyplnění přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře na www.jsmiramare.cz
nebo vyplnění přihlášky v tištěné podobě, která je k dispozici v kanceláři školy
• písemného souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami Jazykové školy MIRAMARE
• odevzdání kopie maturitního vysvědčení pro potvrzení zachování statutu studenta
• složení nevratné zálohy ve výši Kč 1 000,- nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne písemného potvrzení o přijetí ke studiu.

Přijetí ke studiu

Každý z registrovaných uchazečů ze seznamu přihlášených studentů se stává klientem Jazykové školy MIRAMARE a je přijat k „pomaturitnímu studiu„ na základě:
• Písemného potvrzení Jazykové školy MIRAMARE o přijetí ke studiu na e-mailovou adresu uchazeče
• Úhrady plné výše školného nebo první splátky dle podmínek Splátkové dohody uzavřené mezi Jazykovou školou MIRAMARE a uchazečem o studium v kanceláři školy

Úhrada školného

Školné ve výši Kč 17.850,- je možno uhradit dvěma způsoby:
• Platbou v hotovosti přímo v kanceláři školy.
• Bezhotovostním převodem na číslo účtu: 273279764/0300 (ČSOB)

Školné je možno uhradit najednou nebo na 2-4 splátky dle podmínek Splátkové dohody, a to
bez navýšení ceny kurzovného!

Příprava ke studiu

V průběhu srpna 2018 budou uchazeči přijatí ke studiu prostřednictvím e-mailu vyzváni k vyplnění rozřazovacího testu v kanceláři školy k zajištění adekvátního zařazení uchazeče do výukové skupiny dle vstupní jazykové úrovně uchazeče.

Začátek výuky

Výuka v akademickém roce 2018/2019 začíná 3. září 2018 a končí 28. června 2019. Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, přičemž harmonogram školního roku se řídí Věstníkem MŠMT. Výuka probíhá od pondělí do pátku v ranních hodinách v bloku čtyř 45min. vyučovacích hodin denně.

Ukončení studia

Naši klienti získají po úspěšném absolvování studia a splnění alespoň 70% povinné docházky Osvědčení o absolvování jednoletého jazykového kurzu.

Metodika výuky

Speciálně pro tento kurz byl vytvořen rozsáhlý metodický plán výuky, který stanovuje postupy k dosažení stanovených cílů studia v průběhu celého školního roku. Základním výukovým materiálem kurzu angličtiny jsou učebnice New English File, nakladatelství Oxford University Press, doplněné pestrou nabídkou zajímavých audio-videomateriálů a cvičení.

Absolventi

Jazykovka Miramare se mi samozřejmě líbí, už jen z toho důvodu, že jí mám blízko. Další velké plus je možnost provětrání na terase :-D. Samozřejmě lektoři i vedení jsou skvělí a příjemní. Hodiny angličtiny mi určitě hodně přináší, vlastně díky nim se teď můžu přihlásit na vysokou. Takže díky Miramare :-).

Jana Babicová
Pomaturitní studium angličtiny

S Miramare jsem velice spokojena. Celý rok se učím jen jeden předmět, a zároveň mám po vyučování spoustu volného času. Myslím, že je to dobrá volba, když se chci dostat na vysokou školu se zaměřením na angličtinu. Každým dnem získávám nové informace, a to mě baví.

Lucie Heřmánková
Pomaturitní studium angličtiny

Se školou jsem spokojen. Vidím na sobě velké pokroky a celkově jsem se dost rozmluvil. Škola mě občas baví, někdy ne, ale to už k tomu patří. Učitelé jsou v Miramare příjemní a dobře se s nimi spolupracuje.
Daniel Hamoník
Pomaturitní studium angličtiny

Miramare Vám nabízí možnost jak pomaturitního studia, tak i kurzů pro veřejnost. Můžete si zde vybrat z řady jazyků, kterým se chcete věnovat či Vás někde a někdy zaujaly. Najdete zde spoustu přátel a ještě budete umět jazyky, které můžete uplatnit v zaměstnání či v zahraničí. Tak neváhejte a přihlaste se taky.

Kamil Bednárek
Pomaturitní studium angličtiny

Všichni studenti pomaturitního studia u nás mohou nově studovat další jazyk ve skupinovém jazykovém kurzu dle vlastního výběru zcela zdarma.

background
přihláška

Všem zájemcům o složení jedné z mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek zajistí Jazyková škola MIRAMARE registraci u regionálního administrátora Cambridge English Language Assessment.

"Nedrž jazyk za zuby"